Açıklama

Bingöl yöresinin önde gelen âlimlerinden biri olan Seyda Mela Muhammed İhsan Alın/el-Hezarşahî ömrünü ilim tedrisine adayan ve birçok ilim talebesi yetiştiren mümtaz bir şahsiyettir.

Seyda Molla İhsan’ın tefsir ağırlıklı bazı Arapça el-yazması risalelerini tahkik ettik. Bu risaleler, 2022 yılında “el-Kavlu’s-Sedîd fî Beyâni Ba‘di Âyâti’l-Kur’ani’l-Mecîd” adıyla neşredildi. Daha sonra, Fatiha suresine hacimli bir tefsir yazdılar ve Bediuzzaman’ın “İşârrâtu’l-İ‘caz”da kısaca zikrettiği el-Cezru’l-Asamm meselelerine bir talik yaptılar. Bu dosyaların tahkik ederek neşredilmesini arzu ettiler. “el-Kavlu’s-Sedîd”de yer alan risaleleri tekrar gözden geçirdikten sonra. Bu risaleleri tashih ederek ilavelerde bulundular, yeni risalelerle birlikte oluşan bu mecmuaya “er-Resâilü’l-İhsâniyye fî Tefisri’l-Âyâti’l-Kur’âniyye” adı verildi. Bu kitap aynı zamanda Türkçeye de çevrildi.

Elinizdeki bu kitap, bahsi geçen risalelerin tahkikli neşridir. Ayrıca birtakım notlar ilavesiyle Türkçeye de çevrilerek Arapça metin ile birlikte sunulmuştur.

9786256902459,MOLLA İHSAN ALIN el-HEZARSAHÎmolla i̇hsan alın el-hezarsahî

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

384

Boyut

16 x 23, 5

Dil

Türkçe-Arapça

Kağıt Cinsi

70 gr. kitap kağıdı

Cilt Tipi

Karton Kapak

Çeviren

Naim DÖNER

Basım Tarihi

14.09.2023