Açıklama

Osmanlı Devleti, kendisinden önceki İslam Devletlerinden tevarüs ettiği “kadılık kurumunu” geliştirerek devletin vazgeçilmez bir hukuk sistemi haline getirmiştir. Kadılık kurumunun yönetim sisteminde kadılar ve naibler birinci derecede yetkilidir. Şer‘î mahkemelerde tutulan zabıtlara “Şer‘iyye Sicili”, “Kadı Sicili”, “Sicill-i Mahfûz”, “Kadı Defteri” veya “Sicil” isimleri verilmiştir.

Şer‘iyye Sicilleri, Osmanlı Devleti’nde her türlü hukukî meseleleri içeren ve mahkemelerde görülen davalara ait bilgileri ihtiva eden resmi vesikalardır. Daha farklı bir ifadeyle bu siciller, Osmanlı Devleti’nin askerî, siyasî, hukukî, ictimaî ve iktisadî hayatını günümüze taşıyan birinci el kaynaklardır.

Şeriyye Sicilleri başta eğitim, hukuk, iktisat ve siyaset olmak üzere pek çok hususa ışık tutmaktadır. Bu sicillerde aynı zamanda tıpla ilgili de birçok bilgi ve belge bulmak mümkündür. Bu sebeple şeriyye sicilleri özelinde Osmanlı Devleti’nde sağlık çalışanlarının terekelerini incelemeyi hedefledik. “Osmanlı Devleti’nde Sağlık Çalışanlarının Terekeleri” ile başlattığımız çalışmamızın ilerleyen safhalarında “Osmanlı Devleti’nde Tıpla İlgili Davalar”, “Osmanlı Devleti’nde Bimarhane, Şifahane, Hastane ve Tahaffuzhaneler”, “Sağlık Kurumlarındaki Hasta Kayıtları”, “Osmanlı Devleti’nde Sağlık Görevlilerinin İslam Hukukundaki Etkinliği”, “Osmanlı Devleti’nde Sağlıkla İlgili Kurulan Vakıflar”, “Osmanlı Devleti’nde Sağlık Görevlilerinin Verdikleri Raporlar” ve “Osmanlı Devleti’nde Tıp Eğitimi” gibi konuların da müstakil olarak incelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Çalışmamızı, “Şeriyye Sicillerinin Tıp Tarihi Açısından Önemi”, “Şeriyye Sicil­lerindeki Tereke Sicilleri ve Tıp Tarihi Açısından Önemi” ve “Osmanlı Devleti’nde Sağlık Çalışanlarının Terekelerine Örnekler” şeklinde sınırlandırdık.9786256587328 Esra YILDIZ esra yıldız

Ek bilgi

Yazar

Boyut

19, 5, 5 x 27

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

1. hamur 80 gr. (beyaz)

Cilt Tipi

Karton Kapak

Basım Tarihi

Kasım 2023

Sayfa Sayısı

700