Açıklama

Tarihten bugüne müteşâbih hadislerin te’viline dair eserler verilmiş ve yakın tarih vetiresinde akademik çalışmalar yapılmıştır. Bu eserler ve çalışmalar daha çok müteşâbih hadislerin te’vili üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada da te’vil konusuna geniş yer verilmekle birlikte hadislerdeki müteşâbihât, beyân ilmi açısından da ele alınmıştır.
Müteşâbih hadislerle ilgili çalışma yapan âlim ve araştırmacılar daha çok ulûhiyetle ilgili rivayetler üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bu çalışmada, ulûhiyetle ilgili rivayetlere geniş yer vermekle birlikte diğer konularla ilgili bazı müteşâbih rivayetler de derlenmiş ve tasnif edilerek değerlendirilmiştir. Çalışmada müteşâbih hadisler, biraz daha etraflı ve plânlı bir tasnife tabi tutulmaya çalışılmıştır.
Araştırmada müteşâbih hadisler hakkında eser veren âlimlerin te’villerine yer verilmekle birlikte yer yer araştırmacı tarafından yeni te’viller de yapılmaya çalışılmıştır. Çalışma içinde yer verilen örnek hadislerle ilgili sıhhat değerlendirilmelerine girilmemiş, sıhhat açısından şiddetli tenkide uğramamış rivayetler tercih edilmeye gayret edilmiştir. Araştırmanın muhtevasında bazı yeni başlıklar açılmış, daha önce üzerinde durulmayan bazı konulara dikkat çekilmek istenmiştir.
Bu çalışma müteşâbih hadislerle ilgili etraflı bir muhteva ortaya koymayı hedefleme,9786257738866102

Ek bilgi

Sayfa Sayısı

102

Boyut

13, 5 x 21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

Enso Cremy 70 gr.

Cilt Tipi

Karton Kapak