Açıklama

Doğu Medrese geleneğine ve bir kısım hocalarına ilişkin unutulmak üzere olan bazı bilgileri kayıt altına aldığını düşündüğümüz bu çalışma, bir giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Cumhuriyet ile birlikte Bingöl özelinde Şark medrese geleneğini olumsuz etkileyen bazı gelişmelere değinilmiş, medreselerin yeniden canlanmasında katkısı olan Şeyh Ebu Bekir el-Melekanî’nin çalışmalarına yer verilmiştir. Ayrıca Melekan (Solhan, Mutluca) medresesinde müderrislik yapan ünlü müderris Seydayê Mela Zahirê Tendurekî’nin Ebu Bekir el-Melekanî ve talebelerini övdüğü kasidede adı geçen âlimlerin kısa biyografilerine ve çalışmada sık sık Şark medrese müfredatına göre okunan eserlerin ve müelliflerinin isimleri geçeceği için müfredata tabi olan eserler ile müelliflerine değinilmiştir.
Birinci bölümde Seyda Mela İhsan’ın şahsiyeti ele alınmış, okuduğu hocalarına ve medreselere, talebelerine, ilmî, edebî, ahlakî kişiliğine ve eserlerine yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Mela İhsan’ın ayetleri yorumlama yöntemine değinilmiş, tevhit, nübüvvet, velayet, bid‘at, vesile ve şefaat gibi Kur’an konularına ilişkin görüşleri zikredilmiştir. Sonuç bölümünde ise ulaşılan bazı neticeler belirtilmiştir.Naim DÖNER,9786257404358naim döner

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

286

Boyut

16 x 24

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

Enso Cremy

Cilt Tipi

Karton Kapak