Açıklama

Ali el-Kürdî’nin kaleme aldığı Şifâu’t-tâlibîn adlı eser de bu minvalde yapılan çalışmalardan biridir. Eser, mahiyet itibariyle Kasîde-i bürde’yi şerh etmek amacıyla ele alınmıştır. Ancak böyle bir eserin vücuda gelmesindeki en temel sâik Hz. Peygambere duyulan sevgidir. Ali el-Kürdî tarafından habîbullah’a karşı duyulan sevgi ve muhabbet mütevazı bir çalışma ile belgelenmek ve geleceğe taşınmak istenmiştir. Bu gayeye yönelik olarak da İslami edebiyat dünyasında gayet meşhur olan Kasîde-i bürde seçilmiştir. Böyle bir kaside üzerinden ilmi bir çalışma yapılmakla birlikte Hz. Peygambere duyulan muhabbet izhar edilmiştir. Aynı zamanda böyle bir çalışma ahirette günahların bağışlanması için bir umut olarak telakki edilmiştir.

Şifâu’t-tâlibîn adlı eser temel olarak iki ana bölüm üzerinden incelenmiştir. Birinci bölümde yazar ve eseri birkaç faklı yönden ele alınıp işlenmiştir. İkinci bölümde eserin tahkiki yapılmıştır. İstinsah edilme tarihlerinde göre en eski tarihli üç farklı nüsha seçilerek bunlar üzerinden eserin metni oluşturulmaya çalışılmıştır.

9786256587847 Ali el-KÜRDÎ ali el-kürdîEyüp SEVİNÇ eyüp sevi̇nç

Ek bilgi

Yazar

Editör

Eyüp SEVİNÇ

Boyut

13, 5×21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

e-kitap

Cilt Tipi

e-kitap

Basım Tarihi

Aralık 2023

Sayfa Sayısı

144