Açıklama

Elinizdeki çalışmada, farklı disiplinlerin zaviyesinden, hızla değişen dünyada aile müessesesine dikkat çekmek ve problemlerinin çözümü hususunda mütevazı bir katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta; Oryantalistlerin Hz. Peygamber’in Evliliklerine Yaklaşımları, Akışkan Modern Dünyada Ailede Kuşaklar Arası İlişkiler ve Din, Aile İçi İnanç Sorunlarına Hz. Peygamber’in Yaklaşımı, Aile İçinde Kültürel Değerlerin Korunması ve Gelecek Nesillere Aktarılmasında Destanların Rolü ve Önemi, Câhiliye Dönemi’nde İslâmî Dönemde Aile ve Ailede Değerler Eğitimi, Ebeveynlerin Dini Tutumlarının Çocuk Ruh Sağlığı Üzerindeki Yansımaları, Aile İçi Sorunların Çözümünde Babanın Rolü:Yusuf Kıssası Örnekliği, Dinî Kimliğin Teşekkülünde Epigenetik Bir Unsur Olarak Ailenin Rolü, Aile İçi İletişimi Olumsuz Etkileyen İnanç Problemler, Kadının Boşanma Talebinde (Muhâleada) Kocanın Rızası Problemi, Taşıyıcı Annelik ve Aile Yapısına Etkisi, Sanatın Aile Üyelerinin Duygusal ve Ruhsal Sağlığına Katkısı ve Uygulama Yolları, Mahremiyetin Dönüşümünün Aileye Etkileri, Türkiye’de Ailede Maneviyat Üzerine Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi, Muhâleaya Boşanma Tazminatı Olarak Bakılabilir mi?, Değerlere Bağlı Bir Yaşam Sürmenin Aile İçi Huzurun Sağlanmasına Katkısı Üzerine Bir Çalışma, Aile İçi İletişimde Yapılan Hatalar: Teori ve Pratik Arasındaki Uçurum başlıkları altında on dokuz çalışma bulunmaktadır.

9786256587939 COŞKUN BABA, İbrahim KUTLUAY, İhsan SÜTŞURUP, Muhammed Fatih EREN, Muhammet ÇİFTCİ, Rale Zehra CENGİZ, Yusuf Bilal KARA coşkun baba, i̇brahim kutluay, i̇hsan sütşurup, muhammed fatih eren, muhammet çi̇ftci̇, rale zehra cengi̇z, yusuf bilal kara

Ek bilgi

Editör

COŞKUN BABA, İbrahim KUTLUAY, İhsan SÜTŞURUP, Muhammed Fatih EREN, Muhammet ÇİFTCİ, Rale Zehra CENGİZ, Yusuf Bilal KARA

Boyut

16×23, 5

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

e-kitap

Cilt Tipi

e-kitap

Basım Tarihi

Aralık 2023

Sayfa Sayısı

410