Açıklama

Osmanlı Kur’ân eğitimi ve öğretiminin yanı sıra tilâvetini son derece önemsemiş; bu minvalde birçok kurum tesis etmiş ve birtakım çalışmalar ortaya koymuştur. Şöyle ki sıbyan mektepleri, dârulkurrâlar, rüşdiyeler, idâdîler ve askeri okullarda Kur’ân’ın doğru bir şekilde okunması adına tecvîd ilmi son derece önemsenmiş; yine söz konusu ilme yönelik çok sayıda eser telif edilmiştir. Osmanlı tecvîd âlimleri, bu teliflerde, kendilerinden önceki tecvide dair birikimi gözetmiş; mevcut ilmî zenginliğin üzerine katkıda bulunma sadedinde çok sayıda eser kaleme almışlardır. Bu kitapta Osmanlı tecvîd birikimine yönelik mezkûr risâlelerden bazıları ele alınıp incelenmiş; bunların tecvîd ilmindeki yerinin açığa çıkarılması hedeflenmiştir.Ahmet GÖKDEMİR,9786256961524ahmet gökdemi̇r

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

312

Boyut

13, 5 x 21

Dil

Türkçe

Cilt Tipi

EKİTAP