Açıklama

Tasavvuf alanında eser vermiş şahsiyetlerden biri de üzerinde çalışma yaptığımız Nevrekoblu Ahmed Rif‘at Efendi’dir. Safranbolulu Mehmed Emin Efendi (ö. 1283-1284/1867)’nin halifesidir. Tarîkatın Nevrekob’ta yayılmasında büyük hizmetleri olan Şeyh Ahmed Rif‘at Efendi, Nevrekob’ta kurduğu tekkesinde irşat faaliyetlerini yürütmüştür.
Bu kitapta Ahmed Rif‘at Efendi kaleme almış olduğu Mu‘înü’l-Mürîd adlı eseri tanıtılmaktadır. Ahmed Rif‘at Efendi mezkûr eseri ile müridânına tarikatın adâbını talim etmiştir. Kaynaklarda Mu‘înü’l-Mürîd olarak kaydedilen eserin orijinal adı Risâletü Mu‘îni’l-Mürîd’dir. Eser, Tarîkat-i Aliyye-i Halvetiyye-i Şabâniyye’nin âdâbı, tarîkata intisap âdâbı, müridin şeyhiyle ve ihvanıyla muamelesindeki âdâbı, seyr u sülûk ve âdâbı ve bazı tasavvufî konu ve kavramları inceler. Eserin sonunda Şabâniyye tarikatının bir silsilesi de yer almaktadır. Elinizdeki kitabın sonuna eserin karşılaştırmalı çeviri yazısı ve yeni bulunan nüshanın tıpkıbasımı eklenmiştir.ADEM ÇATAK,9786258301274

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

104

Boyut

13, 5 x 21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

70 gr. kitap kağıdı

Cilt Tipi

Karton Kapak