Açıklama

Elinizdeki kitapta, nahiv ve sarf ilimleri Kur’ân-ı Kerîm’in kırk yedinci sûresi Muhammed sûresini incelemek için kullanılmış, böylece sûrenin ilk bakışta anlaşılamayan kelimeleri ve cümleleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu ise ilk olarak klasik dönem kitapları, sonrasında ise modern dönem kitapları incelenerek yapılmış, varsa farklı görüşlere de yer verilerek bir sonuca varılmıştır. Çalışma giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş kısmında nahiv ilmi ve tarihine değinilirken, önemli nahiv mektepleri ve bunların önemli temsilcilerine de değinilmiş, nahvin önemi ve tarihçesi ele alınarak Muhammed sûresi üzerindeki gramer analizine bir zemin oluşturulmuştur. Nahiv ve sarf ilimlerinin tarih boyunca Kur>ân>ı anlamak için ne kadar önemli birer araç olduğu vurgulanmıştır. Birinci bölümde Muhammed Sûresi’nin sarf ilmi ışığında kelime tahlili yapılmış, gerek görülen kelimelerin anlamları verilmiştir. İkinci bölümde ise ayetler i’rab edilerek cümle tahlili yapılmıştır. Sûrenin dilbilimsel yönü böylece mercek altına alınmış, sûre doğru anlaşılmaya ve anlatılmaya çalışılmıştır. Sûre belagat, bedi’, me’ani ve Kur’ân ilimleri açısından ise daha önce başka bir yüksek lisans tezinde incelendiğinden bu çalışmaya bu ilimler dâhil edilmemiştir.
9786256640757 Abdullah DAĞ abdullah dağ Muhammed Sûresinin Arap Grameri Açısından İncelenmesi

Ek bilgi

Yazar

Boyut

13, 5×21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

70 gr. kitap kağıdı

Cilt Tipi

Karton Kapak

Basım Tarihi

Mayıs 2024

Sayfa Sayısı

170