Açıklama

Kerrâmiyye, hicri III. asır itibariyle İslâ­mi­yet’in Horasan ve Mâverâünnehir bölgelerinde yayılmasını hızlandıran, buna mukâbil öğretilerini daha fazla kitleye ulaştırma imkânı elde eden tasavvuf menşeili bir mezheptir. Mensupları bu süreçte bölgenin ticari yapısına refleks olarak mal biriktirmenin karşısında görüşler geliştirmiş ve tevekkülü benimsemişlerdir. Vaaz ve taata yatkın olmaları sebebiyle Horasan bölgesinde hangâhların inşa edilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük etmişlerdir. Kerrâmî düşünce ve uygulamaları tepkisel olarak Melâmî düşüncenin teşekkülünde de önemli rol oynamıştır. Öte yandan Şiîler ile mücadele eden Kerrâmîler, temel olarak Ehl-i Sünnet addedilmiştir. Ancak îtikâdî görüşlerinden hareketle bazı Eş’arî ve Mâturîdî müellifler tarafından Mürcie, Müşebbihe ve Mücessime arasında zikredilmiştir. İlerleyen süreçte itibarını kaybetmesine sebep olan reddiyeler, siyasî etmenler tasavvufî anlamda da mezhebin göz ardı edilmesine ve tabakât eserlerinde bazı müntesiplerine yer verilmemesine neden olmuştur. Bu eserde ise konu ile ilgili detaylara yer verilerek aktarılmaya çalışılmıştır.Mustafa Salih EDİS,9786258301878mustafa salih edi̇s

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

200

Boyut

13, 5 x 21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

70 gr. kitap kağıdı

Cilt Tipi

Karton Kapak