Açıklama

Kitap ve Sünnet’i detaylı bir incelemeye tâbi tutan usûlcüler, kendilerine özgü bir yöntemle her iki nasta yer alan lafızları farklı açılardan tasnif etmişlerdir. Bu tasniflerden biri de, vaz‘ açısından lafızların kapsamları dikkate alınarak yapılmış ve lafızlar “âm”, “hâs”, “müşterek” ve “müevvel” olmak üzere, dört kısma ayrılmıştır. Ekollerin farklı yaklaşımlarına bağlı olarak, Hanefî usûlcüler “mutlak”ı hâssın bir kısmı olarak ele alırken, kelamcı usûlcüler ise, “mutlak” ile ilgili konuları “âm” bağlamında ele almışlardır. Bu nedenle, kelamcı usûlcüler, belli durumlardaki haml işlemi dışında, “mutlak”-“mukayyed” ilişkisini “âm”-“hâs” ilişkisine benzetmişlerdir.

Bu çalışmada, Hanefî usûlcüler ile kelamcı usûlcülerin yaklaşımları doğrultusunda “âm” ve “mutlak” kavramları ele alınmıştır. Ancak, bu iki kavram aynı zamanda vaz‘ ve mantık ilimleriyle de yakından ilişkili olduğundan, bu iki ilim bağlamında her iki kavramın sağlıklı bir şekilde anlaşılması ve bu arka planın aydınlatılarak aralarındaki farkların tespit edilmesi amacıyla, çalışmanın birinci bölümünde “vaz‘” ve “delâlet” kavramlarına ve ilgili alt başlıklarına yer verilmiştir.

9786256587984 Abdulkadir ELİGÜL abdulkadir eli̇gül

Ek bilgi

Yazar

Boyut

13, 5×21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

70 gr. kitap kağıdı

Cilt Tipi

Karton Kapak

Basım Tarihi

01 2024

Sayfa Sayısı

200