Açıklama

Bu kitap, üç bölümden oluşmak­tadır.
Birinci bölümde fıkıh usûlünde maslahat konusu ana hatlarıyla incelenmektedir. Burada maslahatın lugavî ve istilâhî anlamları, maslahatı itibara almanın meşruiyet delilleri, usûlcülerin şer‘î hükümleri maslahatla temellendirme (ta‘lîl) yaklaşımları, maslahatın farklı açılardan söz konusu olan kısımları, bu kısımların örnek ve hükümleri üzerinde durulmakta ve birtakım değerlendirmelere yer verilmektedir.
İkinci bölümde Gazzâlî’nin yukarıda anılan üç usûl eserinde ortaya koyduğu mürsel maslahat yaklaşım(lar)ı detaylı olarak ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise Gazzâlî’nin her üç usûl eserinde özellikle de son eseri el-Mustasfâ’da benimsediği mürsel maslahat yaklaşımına dönük klasik ve çağdaş dönemlerde usûlcüler tarafından yapılan yorumlar ve tartışmalar incelenmektedir.İBRAHİM ÖZDEMİR,9786258301243i̇brahi̇m özdemi̇r

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

264

Boyut

13, 5 x 21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

Kitap kağıdı

Cilt Tipi

Karton Kapak