Açıklama

Bu araştırmanın temel amacı; din dersi öğretmenlerinin eğitime inanma düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Araştırma, karma yöntemde tasarlanan, nicel verilerin nitel verilerle açıklandığı açımlayıcı ardışık desende yürütülmüştür. Araştırmanın nicel verilerini toplamak için okul yöneticiliği görevini yapmayan din dersi öğretmenlerine ulaşılmış ve 106 erkek; 75 kadın katılımcı olmak üzere toplam 181 din dersi öğretmeni araştırmanın nicel boyutu için seçilen örneklem grubu olmuştur. Araştırmanın nitel boyutunda ise öncelikle tematik bir inceleme yapılmış kategoriler ve kodlar oluşturulmuş sonra da kodların kendi aralarında kıyaslanması ve belli açıklamalar yapılması için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Din dersi öğretmenlerinin eğitime inanma düzeyinin demografik özelliklerden cinsiyete, medeni durumuna, göre anlamlı düzeyde farklılaştığı; yaşa, branş değişkenine, eğitim durumu, okul düzeyine, mesleki kıdeme göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Din dersi öğretmenlerinin eğitime inanma düzeyi ile iş doyumu düzeyi arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğu bulgusu elde edilmiştir. Ayrıca din dersi öğretmenlerinin eğitime inanma düzeyinin iş doyumunu anlamlı yordadığı bulgulanmıştır.

Elinizdeki kitaptaki çalışma ile din dersi öğretmenlerinin eğitime inanma düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasında orta düzey pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.

9786256587601 Şengül AKGÜL şengül akgül

Ek bilgi

Yazar

Boyut

13, 5×21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

70 gr. kitap kağıdı

Cilt Tipi

Karton Kapak

Basım Tarihi

01 2024

Sayfa Sayısı

280