Açıklama

Bu kitap, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, hâl konusunun da içinde bulunduğu mansûb olan kelimeleri maddeler halinde verdik, daha sonra Arapça cümle çeşitlerinden bahsettik. Birinci bölümde hâl kelimesinin etimolojik kökeni ve Arapça nahiv kitaplarında geçen hâlin ıstılahi tanımlarından birkaç tanesini verdik, daha sonra zilhâl olabilecek kelimelere ve bu konuda nahivciler arasındaki ihtilaflardan bahsedildi. İkinci bölümde hâlin âmili ve zilhâl hakkındaki hükümlerden, hâlin âmilinden, hâl ve zilhâlin hazfedildiği yerlerden bahsedildi. Üçüncü bölümde hâlin, âmili ve sâhibi ile olan alakasından, hâlin âmilinden önce veya sonra geldiği yerlerden, hâlin zilhâlden önce ve sonra geldiği yerlerden, hâlin zilhâl ile mutabakatından bahsedildi. Dördüncü bölümde ise hâl cümlesinden ve hâl cümlesinde bulunan râbıt ve hükümlerinden bahsedildi. Elimizden geldiği kadar her konuyla ilgili bol bol örnekler verdik ve bu örneklerde özellikle hâlin âmilini, zilhâl ve hâl olan kelime veya cümleyi tespit etmeye çalıştık. Örneklerimizi başta Kur’ân-ı Kerim olmak üzere Hadis-i şerifler, klasik Arap şiiri ve modern kitaplarda geçen cümlelerden verdik. Konunun daha iyi anlaşılması içi verdiğimiz örneklerin ilgili kısmın i’rabını yaptık. Okuyucunun kolay ulaşması için herbir örnekle ilgili kaynak gösterdik. Çalışmamızda bolca örnek kullanarak konuların daha iyi anlaşılmasını amaçladık. Araştırmamıza kaynaklık teşkil eden eserleri mümkün olduğunca bu alanda klasik ve modern Arap dilinde yazılmış ve yayınlanmış eserlerden, kısmen de bu alanda neşredilmiş Türkçe kaynaklardan seçtik.Celal ÖRAL,9786258301144

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

168

Boyut

13, 5 x 21

Dil

Türkçe

Cilt Tipi

EKİTAP