Açıklama

Bu çalışmamızda Hicrî üçüncü ile dördüncü yüzyıllarda yaşamış müctehid olan İbnü’l- Münzir’in hayatı, ilmî kişiliği, İslâm hukuk tarihindeki konumu, usûlî görüşleri ve fıkıh anlayışı ele alınmıştır. Müfti’l-Harem ve Şeyhu’l-Harem payesine sahip olan İbnü’l- Münzir’in (241/855-318/930), fıkıh tarihinin köşe taşlarından biri olarak bize ışık tutacak şekilde sahâbe, tâbiîn ve diğer müctehid âlimlerin görüş, ictihad ve delillerini kendine has metoduyla, mukayeseli biçimde dönemine göre en kapsamlı şekliyle günümüze taşımış olması, İslâm hukuk tarihinde icmâ edilen görüşler ile ihtilâf edilen konuları en kapsamlı şekilde ele alan ilk kişi olması, onun fakihliği yanında muhaddis ve müfessir oluşu gibi amiller, bizi bu müfid çalışmayı yapmaya sevk etmiştir. Diğer yandan, hilâf ilminin öncüsü olması hasebiyle kendisine özgü ve nakletmiş olduğu diğer alimlerin fıkhî görüşlerinin günümüz İslâm dünyasında artan güncel fıkhî problemlerin çözümüne -yönelik ufuk açıcı- katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca İbnü’l-Münzir’in fıkıh düşüncesinin ortaya konulmasının günümüz fıkıh çalışmlarına mütevazi bir katkı sağlayacağını umuyoruz.İBRAHİM HALİL ŞİMŞEK,9786257404464i̇brahi̇m hali̇l şi̇mşek

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

460

Boyut

13, 5 x 21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

Enso Cremy

Cilt Tipi

Karton Kapak