Açıklama

Anadolu’da nesilden nesile aktarılarak asırlar boyunca varlığını devam ettiren irfanî geleneğin yaşatıldığı şehirlerden biri de Erzurum’dur.

Çalışmamızın ilk bölümünde genel olarak Erzurum’daki mûsikî geleneği üzerinde durulmuştur. “Erzurum Mûsikî Geleneği” başlıklı bu bölümde ilk olarak Erzurum’da oluşan mûsikî kültürünün yapı taşlarından olan “Erzurum Âşıklık Geleneği”, dinî ve tasavvufî gelenekle olan irtibatı göz önünde değerlendirilmiştir. Ardından “Erzurum’da Türk Müziği” çalışmaları “Türk Halk Müziği” ve “Türk Sanat Müziği” olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmiştir. Birinci bölümün üçüncü başlığında ise Erzurum’un mahalli kültürü içerisinde ortaya çıkan ve dinî mûsikînin yaşatılmasını sağlayan “Gazelhanlık Geleneği”ne değinilmiştir. Aynı bölümün son kısmında ise yine yörede mahalli kültürün mûsikî gelenekleri içerisinde ortaya çıkan ve yörede dinî bir form olarak telakki edilen “Erzurum Tatyanları” üzerinde durulmuştur.

Çalışmamızın ikinci bölümünde; “Erzurum Dinî Mûsikî Geleneği” başlığı altında, Cami ve Tekke’de icra edilen mûsikînin hususiyetleri değerlendirilmiştir. “Cami Mûsikîsi” başlığı altında Erzurum camilerinde icra edilen formlar üzerinde durulmuştur. “Tekke/Tasavvuf Mûsikîsi” başlığı altında ise Erzurum’da zikir ve irşad faaliyetlerinde bulunan “Kâdiriyye”, “Nakşibendiyye”, “Rufaîyye” ve “Şettariyye” tarikatlarının zikir tertibi ve eserleri belirtilmiştir. Son bölümde ise genel anlamda Erzurum Dinî Mûsikîsine katkısı bulunan şahsiyetler hakkında bilgi verilmiştir. Burada zikredilen şahsiyetler verdikleri katkı yönüyle bestekâr, güftekâr ve icracılardan oluşmaktadır.

9786256640481 Abdusselam AKBAŞ abdusselam akbaş Erzurumda Dinî Mûsikî Geleneği Esra YILMAZ

Ek bilgi

Yazar

Editör

Esra YILMAZ

Boyut

19, 5, 5 x 27

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

e-kitap

Cilt Tipi

e-kitap

Basım Tarihi

Mart 2024

Sayfa Sayısı

156