Açıklama

Arap dili ve edebiyatı, tarih, şiir, nesir ve gramer gibi pek çok ilim dalı kapsayan geniş ve zengin bir alandan oluşmaktadır. Bu ilim dallarıyla ilgili birçok araştırma ve inceleme yapılmıştır. Bu kitabımız da söz konusu alanlarla ilgili yapılan araştırma ve incelemelerden oluşmaktadır. Nitekim bu kitabımız Arap şiiri ve şairleri ve Arap edip ve katipleriyle ilgili kaleme alınmış bölümlerden teşekkül etmektedir. Bu kitabımız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, İlhan Ertan tarafından kaleme alınmıştır. Ertan, bu bölümde “Emevi Dönemi Mirbed Panayırında İşlenen Şiir Türleri ve Arap Dili ve Edebiyatına Etkisi” başlıklı konuyu incelemiştir. “Hassân bin Sâbit ve Dîvânındanki Şiir Temaları”, başlıklı ikinci bölüm, Mehmet Atasever tarafından ele alınmıştır. Üçüncü bölüm Nuri Akyüz tarafından kaleme alınmıştır. Akyüz, “Abdulhamîd el-Kâtib’in Arap Dili ve Edebiyatına Katkısı” başlıklı bölümünde Abdulhamîd el-Kâtib’in hayatıyla ilgili bilgiler vermiş ve Arap dili ve edebiyatına etkisi ortaya koymaya çalışmıştır. “Kâtip ve Edebiyatçı İbnü’l- Mukaffa‘ ve Eserleri” dördüncü bölüm ise Mahfuz Atalay tarafından ele alınmıştır.

9786256640849 Arap Dili ve Edebiyatında Öncü Şair ve Katipler HAMİT SALİHOĞLU

Ek bilgi

Editör

HAMİT SALİHOĞLU

Boyut

13, 5×21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

e-kitap

Cilt Tipi

e-kitap

Basım Tarihi

Mayıs 2024

Sayfa Sayısı

126