Açıklama

ANLAMA SÜRECİNDE ARAPÇANIN YAPISAL İŞLEVLERİ

Tüm dünya dillerinin düşünceyi ifade etmek gibi ortak bir hedefi vardır. İnsan zihninde yer eden düşünceler, dilden dile farklı bir şekilde tezahür eder. Dil sistemi, insana düşüncesini şekillendirecek bir çerçeve sunar. Dil ve düşünce arasındaki açık bir irtibat vardır. Sözdiziminden maksat, sözcükleri birbiri ardı sıra sıralamak değildir. Aksine aklın gereğine uygun olarak anlamlı bir düzene koymaktır. İnsan mantığına ve aklına uygun olarak şekillenen söz, cümle olarak isimlendirilir.

Arapçada cümleyi oluşturan unsurlar arasındaki anlam ilişkisi cümlenin ifade gücü açısından önemlidir. Belâgatçılar, sözün fasihliğini bununla ölçerler. Cürcânî’ye göre sözün beliğ olmasını belirleyen cümleden kopuk olarak sözcükler değil, kelimelerin cümle içindeki dizilişi ve aralarındaki anlam ilişkisidir. Temmâm Hassân’ın karineler olarak ifade ettiği unsurlar arasındaki uyum, cümlenin doğruluk derecesini belirler.YAŞAR DAŞKIRAN,1247yaşar daşkıran

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

194

Boyut

13, 5×21

Cilt Tipi

Karton Kapak