Açıklama

MEMLÜK MÜFESSİRLERİ

Memlükler dönemi ilmî açıdan İslam tarihinin en velut dönemini temsil etmektedir. Zira verilen eser ve yetişen âlim sayısı itibariyle diğer dönemler ile kıyasa mahal bırakmayacak bir üstünlük söz konusudur. Başta tefsir, hadis, fıkıh, kıraat, tasavvuf, Arap dili, tarih olmak üzere İslami ilimler kapsamında değerlendirilen tüm ilim alanlarında, yüzyıllar sonra gelecek âlimlere kaynaklık eden sayısız eser, bu dönemde telif edilmiştir.

Memlükler dönemi, tefsirin tarihî seyri değerlendirilirken göz ardı edilip üzerinde gereği kadar durulmayan bir dönemdir. Tefsirin tedvini ve tasnifinden sonraki pek çok önemli gelişme de bu dönemde kaydedilmesine rağmen Memlükler, tefsir tarihi açısından hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Memlük müfessirleri bir taraftan tefsir ilmi alanında pek çok ilke öncülük etmiş, diğer taraftan da tefsir alanında yazdıklarıyla geçmişin birikimini geleceğe taşımış, adeta geçmişle gelecek arasında köprü olmuşlardır. Bu sebeple tefsir ilminin tarihi seyrinin tespitinde Memlük müfessirlerinin tefsir faaliyetlerinin ve bu sahaya katkılarının ortaya çıkarılmasının faydası olacaktır.Harun Savut,1261harun savut

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

222

Boyut

13, 5×21

Cilt Tipi

Karton Kapak