Açıklama

Kur’ân lafızlarını her türlü tağyir ve tahriften koruyan Allah’a hamdolsun. Kur’ân’ın ilk öğrencisi ve muallimi olan Hz. Peygamber’e salâtü selâm olsun. Yine Allah’ın rahmeti ve mağfireti, Kur’ân eğitimi hususunda ondan öğrendiklerini sonrakilere aktaran, bu vesileyle kıraat ilminin bugüne dek gelmesine vesile olan onun âline ve ashâbına, bir de onların yolundan gidenlere olsun.

Kur’ân ilimleri dinî ilimlerin başında gelir. Kur’ân’ın okunmasına yönelik kıraat ilmi de bahsi geçen ilimlerdendir. Bu ilim vesilesiyle Kur’ân-ı Kerîm lafızları tahrif ve tağyirden kurtulmuş olur. Bu meyanda İslâm’ın ilk yıllarından itibaren birtakım çalışmalar ortaya konulmuş, çok sayıda telif kaleme alınmıştır. Bu çalışmada böyle bir düşüncenin eseri olarak ele alınmıştır.

Kitaptaki bölümler kıraat ilminin değişik yönlerine dairdir. Şöyle ki eser, “Hasan b. Ali el-Ahvâzî’nin Taksimatına Göre Kırâat Üslupları”, “Ömer b. Mustafa’nın Risâle Fi’l-Kır‘âa İsimli Eseri (İnceleme-Metin)”, “Kırâat Eğitim-Öğretim Geleneği ve Günümüzdeki Uygulamalar (Türkiye-Suudi Arabistan-Mısır Örneği)” başlıklı bölümleri içermektedir.9786256902763,Ahmet GÖKDEMİR

ahmet gökdemi̇r

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

156

Boyut

13, 5 x 21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

EKİTAP

Cilt Tipi

EKİTAP

Basım Tarihi

06.10.2023