Açıklama

Kırââtlerin sıhhati noktasında gerekli görülen şartlardan en önemlisi isnad olmakla birlikte âlimlerin kırâât isnadlarında bulunmasının gerekli olduğunu düşündükleri şeyler farklılık arz etmektedir. Kırâât ilminde çok önemli bir yere sahip olan tilavet isnadları, tabakat kitaplarında verilmiş ve bu konuda tenkitler de yapılmıştır. Bu kitaplarda az da olsa kırâât isnadları Hz. Peygamber‟e (s.a.v.) kadar ulaştırılmış, çok zaman ise kırâât ilmini okuyanların sadece kırâât ilmini okudukları ve okuttukları kişiler hakkında bilgi verilmiştir.

Çalışmamızda gözettiğimiz amaç, kırââtlerin makbuliyeti noktasında en önemli şart olan isnadın kırâât ilminde nasıl icra edildiğini, kırâât ilminde isnad olgusunun ne olduğunu ortaya koymak ve bunu özelde de meşhur on kırâât üzerinden icra etmektir. Dolayısıyla çalışmamızda, makbul kırââtlerde bulunması gerekli görülen özelliklerden isnadın kırâât ilmindeki yeri ve kırâât denince akla ilk gelen meşhur on kırââtin hangi kıstaslar temel alınarak sonraki nesillere ulaştırıldığını ortaya koymaya, kırâât rivayetlerini hadis çeşitleri ile örneklendirmeye ve on kırââtin nasıl bir silsile ile Hz. Peygamber‟e (s.a.v.) kadar ulaştığını tespit etmeye çalıştık.MUHAMMED PİLGİR,9786256961180

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

150

Boyut

16 x 23, 5

Dil

Türkçe

Cilt Tipi

EKİTAP