Açıklama

Bu Bu kitap, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Eserin giriş bölümünde araştırmanın mekânsal içeriği (Kâbe, Kâbe’nin müştemilâtı, Mescid-i Harâm ve Harem bölgesi) ve İslâm’ın ilk üç yüz yıllık uzun bir zaman aralığının hususiyeti ile çalışmanın kaynakları hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde, Kâbe’ye ev sahipliği yapan İslâmiyet öncesi Mekke şehri kısaca anlatılmıştır. Akabinde Kâbe kelimesinin etimolojik tahlili yer almaktadır. Kâbe, kadîm mâbed oluşu hasebiyle birçok isme sahiptir. Bu isimlerin Kâbe’ye mimarî özellikleri, faziletleri ve değeri münasebetiyle verildiği anlaşılmakta, ilgili dönemin dinî, tarihî, kültürel ve sosyoekonomik hususiyetleri ile alâkalı ipuçları vermektedir. Eserin ikinci bölümünde Kâbe’nin mimarisi ile mütemmim cüzleri, mâbedin tarihsel süreci esas alınarak anlatılmıştır. Mescid-i Harâm ve mâbedin müştemilâtından olan Haceru’l-Esved, Makâm-ı İbrâhim, Hicr-i İsmâil, Mültezem, Müstecâr, Rükûnlar, Zemzem Kuyusu, zemzem suyu, kapısı, kisvesi, Metâf ve Mîzâb (Altınoluk) ile Kâbe’nin hazine ve süslemeleri hakkında verilen malumât siyâsî,kültür ve sanat tarihine ışık tutmaktadır. Üçüncü bölümde İslâm’ın İlk Üç Asrında Kâbe merkezli yaşanan coğrafî, siyasî, askerî ve içtimâî olaylar sebep, süreç ve sonuçları ile ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, Kâbe’de başlayan ve Kâbe’de nihayete eren hac menâsikinin gerçekleştirildiği Safâ, Merve, Arafat, Müzdelife ve Mina mekânları dinî, tarihî, coğrafî ve kültürel hususiyetleri ile tanıtılmaya çalışılmıştır.
9786256640948 Nilgün ÇEVİK nilgün çevi̇k İslâmın İlk Üç Asrında Kâbei Müşerrefenin Tarihi

Ek bilgi

Yazar

Boyut

16×24

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

70 gr. kitap kağıdı

Cilt Tipi

Karton Kapak

Basım Tarihi

Haziran 2024

Sayfa Sayısı

484