Açıklama

Klasik şairlerimiz, şair kimliklerinin yanı sıra ârif veya bilge olarak da kabul edilirler. XIII. yüzyıl Farsça edebiyatımızın en önemli temsilcisi olan Şirazlı Sa‘dî bu manada her iki sıfatı da hak edenlerdendir. O, Türkçede daha çok Gülistân ve Bûstân kitaplarıyla şöhret bulmuş fakat şöhretine zemin hazırlayan gazelleri hak ettiği ilgiyi görememiştir. Nitekim klasik edebiyatımızın önemli kaynak ediplerinden Sa‘dî’nin gazelleri üzerine Türkçede şimdiye kadar gerekli çalışmalar yapılamamıştır.

Saʻdî’nin bakışı, Osmanlı özelinde ecdadımızın hayat tasavvurunun Farsça ifadesi olduğundan,medeniyetimizin onun şahsında şekil bulanözgür ve özgün bakışlı ruhunun İran coğrafyasına hapsedilmesine razı olamayız. Saʻdî’nin bakışından mahrum kalmak, Müslümanların adeta damarlarını keserek birbirinden kopuk yaşamasına ve bugünün coğrafi sınırlarına tasavvurumuzu hapsetmeye eşdeğerdir.

Şirazlı Sa‘dî’nin gazellerinde aşk, âşık ve maşûk konusunu ele alan bu çalışma, onun gazellerine dair bir başlangıç kitabı kabul edilebilir. Elinizdeki kitap, özellikle klasik Türkçe şiiri etkileyen Farsça mazmunların görülmesi ve Sa‘dî’nin diğer eserleriyle karşılaştırmalı okuma imkânı sunması bakımından dikkate değerdir.

وز وجود عاشقان خاکستری
خاکی از مردم بماند در جهان
İnsandan geriye dünyada bir parça toprak kalır

Âşıklardan geriye ise bir parça kül kalır
Musa Balcı,1242musa balcı

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

184

Boyut

13, 5×21

Cilt Tipi

Karton Kapak