Açıklama

Bir ilim ve kültür merkezi olması yanında Mu’tezile itikadının kalesi konumunda olan Harezmde doğup yetişen Zemahşerî, itizalî fikirlerini devasa eseri Keşşâf’ta ayrıntılı olarak serdetmiş, bununla birlikte Mu’tezile itikadının ilke ve esaslarını konu edindiği müstakil bir akaid eseri de kaleme almıştır. Çalışmamıza da esas olan el-Minhâc fî Usûli’d-Dîn adlı bu eser imamet meselesi dışında kelama dair tüm konuları mündemiç olup, soru cevap üslubuyla veciz bir şekilde kaleme alınmıştır. İtikadî meselelere yaklaşımında nasslar ışığında akla ve duyulara öncelik veren Zemahşerî ve Mu’tezile kelamcıları, İslâm dininde iman esaslarının temellendirilmesi, sistematik hale getirilmesi, izah ve ispat edilmesi, karşı delil ve fikirlerin çürütülmesini kendilerine vazife kabul etmişlerdir. Zemahşerî’nin günümüze kadar ulaşabilen eserlerinden biri olan el-Minhâc, küçük bir risale mahiyetinde olup, müellif İslam inanç esaslarına dair görüş ve kabullerini Kur’ân ayetleri, hadisler ve en çok da aklî çıkarımlarla izah yolunu seçmiştir. ZEMAHŞERÎ,9786257404488

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

156

Boyut

13, 5 x 21

Dil

Türkçe – Arapça

Kağıt Cinsi

Enso Cremy

Cilt Tipi

Karton Kapak

Çeviren

Hüseyin AVCI