Açıklama

Bu kitap, giriş ve sonuç dışında dört bölümden oluşmaktadır. Girişte konunun amacı, kapsamı, yöntemi ve konuyla ilgili literatüre dair genel bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde “Merzübânî’nin Hayatı, Hocaları, Talebeleri ve Eserleri” başlığı altında müellifin hayatına dair tabakât kitaplarından derlenen bilgiler aktarılmıştır.

İkinci bölüm olan “el-Müveşşah” başlığı altında eser ve müellif üzerine yapılmış çalışmalar zikredilmiştir. Bunun yanı sıra eserin isimlendirilmesiyle ilgili ortaya çıkan farklılıklara temas edilmiş, bu durumun nedenlerine dair bazı tespitler aktarılmıştır.

Üçüncü bölüm altında “Merzübânî’ye Göre Şiir Kusurları” konusu ele alınmıştır. Bu anlamda müellifin eserinde dağınık olarak yer verdiği şiir kusurları sistematik bir şekilde bir araya getirilmiş ve bazı alt başlıklar altında müellifin görüşleri çerçevesinde incelenmiştir.

Çalışmanın son bölümünde ise “Merzübânî’ye Göre Şair Tabakaları” başlığı altında el-Müveşşah’ta değinilen şair tabakaları ele alınmıştır. Konunun girişinde şair tabakalarıyla ilişkisi bağlamında istişhâd konusuna değinilmiş, genel kabul gören dönemlendirmeyle ilgili bilgiler aktarılmıştır.

9786256902718,Hüseyin ERSÖNMEZhüseyin ersönmez

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

144

Boyut

13, 5 x 21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

70 gr. kitap kağıdı

Cilt Tipi

Karton Kapak

Basım Tarihi

06.10.2023