Açıklama

Bu kitap, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde hadis çeşitleri ve uygulamaları ele alınacaktır. Hanefî hadisçiler, meşhur hadisi haber-i vâhidin bir cüz’ü olmaktan çıkarırlar. Mütevatir hadisin bir cüz’ü yaparlar. Aynî açısından da durum aynıdır. Bu açıdan bakıldığında haber-i vâhid ve meşhur hadisin teşrî değerleri, Kur’an’a olan ziyadelikleri, inkâr edenlerin durumları ele alınacaktır. Aynî’nin en çok kullandığı meşhur hadisin râvi, rivayet durumları, “telakkathu bi’l-kabûl” konusu işlenecektir. Meşhur hadis olarak kabul ettiği rivayetlerin yanı sıra, Şâfi’îlerin meşhur hadis kabul ettiği ancak, onun kabul etmediği örnek hadis incelemelerine, bazı sened ve metin tenkitlerine yer verilecektir.
İkinci bölümde sened ve râviler ile ilgili konulara temas edilecektir. Aynî (ö. 855/1452), hadislerin senedlerinde gördüğü kusurları ifade ederken kullandığı ifadelere, râvileri değerlendirirken adâlet ve zabt açısından kullandığı lafızlara hadis usulü ilkeleri çerçevesinde konu edilecektir. Seneddeki kopukluktan kaynaklanan hadis çeşitlerine ve garîp hadise temas edilecektir.
Üçüncü bölümde ise, metin ile ilgili mevzular işlenecektir. Lafzen ve mânen rivayete, hasâisu’n-nebî, muhtelifu’l-hadis konularının yanı sıra metne dayalı bazı kişisel tercihlerine değinilecektir.Osman Nedim YEKTAR,9786256961548osman nedim yektar

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

356

Boyut

16 x 23, 5

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

70 gr. kitap kağıdı

Cilt Tipi

Karton Kapak