Availability: Stokta

Amasya Müftüsü Mecdizade Mehmet Sabri Yetkin Ve İnsan Suresi Tefsiri – TEZKİRETÜ’L-MÜTE’EMMİL Fİ TEFSİRİ SURETİ’L-İNSAN

SKU: 9786257992916

Açıklama

“Sevk-i tâli’im itibarıyla ta küçük yaşımda hayâlimde, “elezzü eşgâl ilim ile iştigâl” olduğu canlandığından okuma ve yazmaya meylettim. Rûz u şeb, kış ve yaz demeyip, bütün ömrümü tahsîl-i ilim ve irfâna hasr ettim. Cüz’iyyât ve külliyâttan ilimler, fenler öğrendim. Vâ esefâ ki, şu cihan kütüphanelerine, ulemâ ve fuzalâsına ne kadar baş vurdum ise de ümmü’l-kitab aşkı için tesellîyi mücesseme-i ehl-i hâl olur ne bir tefsîr ne de bir tabîr bulabildim…”
Mehmet Sabrî Yetkin
“Her ne zaman bu Sûre-i İnsân’ı tecvîd ile okur, bir hâfız efendinin ağzından işitsem veyahut kendim kırâatıyla halâvetyâb-ı îman olsam, insanın hilkatinin bidâyetini, tekâmülünün hikmetini sa’y-i beşerin gâye ve fevâidini göstermesi dolayısıyla kalbimde behât ve hayretle memzûc bir lezzet-i rûhâniyye sezmişimdir ki, onu zevk-i âşinâ-yı Kur’ân olmayan takdîr ve tavsîften âcizdir. Esâsen Kitâb-ı Kerîm, Kur’ân-ı Hakîmin herhangi bir sayfası açılsa o âyine-i hakîkat-nümâda bir hiss-i mücerred görülür.”
Mehmet Sabrî YetkinRECEP ORHAN ÖZEL,9786257992916recep orhan özel

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

246

Boyut

13, 5 x 21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

Enso Cremy

Cilt Tipi

Karton Kapak