Açıklama

Tasavvufî düşünce İslam topraklarında doğup gelişmiş ve Müslümanların fikrî zenginliğine katkıda bulunmuş bir ilmî disiplindir. Bu alanda pek çok ilim adamı ve örnek şahsiyet yetişmiştir. Mutasavvıf ismiyle zikredilen bu zevat, sair ulema gibi, ait oldukları toplumun aydınlanmasına ve fikrî/ahlakî terakkisine hizmet etmişlerdir. Bu numune şahıslar, yüzyıllardan beri Müslümanlar için bir çerağ olmuşlar, Ümmet-i Muhammed’i (s.) cehaletin karanlık girdaplarından, selametin aydınlık sahillerine ulaştırmaya bütün güçleriyle çaba sarf etmişlerdir.
Tasavvuf alanında eser telif eden şahsiyetlerden biri de bu çalışmanın konusu olan Abdurrahman b. Yusuf el-Licâî’dir. Muvahhidler Devleti’nin hâkim olduğu devirde Mağrip’te yaşayan Licâî, dikkate değer eserleri olmakla birlikte gölgede kalmış bir mütefekkir ve mutasavvıftır.
Elinizdeki kitapta Licâî’nin yaşadığı dönemin sosyo­kültürel yapısı, dinî, siyasi ve ilmî durumu, Licâî’nin hayatı ve eserleri özet olarak ele alındıktan sonra Licâî’nin başyapıtı konumundaki Kutbü’l-ârifîn adlı eseri tanıtılmış ve bir muhteva tahlili yapılmıştır. Çalışmamızın sonunda ise Kutbü’l-ârifîn adlı eserin tercümesi okuyucunun istifadesine sunulmuştur.ADEM ÇATAK,9786258031584adem çatak

Ek bilgi

Yazar

Sayfa Sayısı

202

Boyut

13, 5 x 21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

Enso Cremy

Cilt Tipi

Karton Kapak