Açıklama

Araştırmamız, giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde, Bağdâdî’nin hayatı, öğrenimi, ilmî yolculukları, ders aldığı hocalar, entellektüel şahsiyetinin oluşmasındaki arka plan ve son olarak tarih, tabakât ve terâcim eserlerinde hakkında söylenenler konu edinilmiştir. Araştırmamızın omurgasını teşkil eden ikinci bölümde ise el-İfâde ve’l-i‘tibâr eseri bağlamında o dönemki Mısır’ın coğrafî, sosyo-kültürel yapısı, iklim özellikleri ve insan üzerindeki etkileri, Mısır’da yetişen bitkiler ve ilaç yapımında kullanımları ve Mısır’da yaşayan hayvan türleri işlenmiştir. Yine bu bölümde, Mısır’da bulunan tarihî eserler ve mimarî yapı, Mısır halkının yemek kültürü, Nil nehri ile ilgili birtakım yasalar, 597-598/1201-1202 yılları arasında Mısır’da yaşanan kıtlık sonrası halkın yaşadığı birtakım trajik olaylar ve son olarak depremler ele alınmıştır. Sonuç kısmında ise eser hakkında genel bir değerlendirmeye yer verilmiştir.9786256640085 Hakan CAN hakan can Abdüllatîf elBağdâdînin Gözüyle Orta Çağda Mısır

(Coğrafya, SosyoKültürel Yapı, Sanat)

Ek bilgi

Yazar

Boyut

13, 5×21

Dil

Türkçe

Kağıt Cinsi

70 gr. kitap kağıdı

Cilt Tipi

Karton Kapak

Basım Tarihi

Ocak 2024

Sayfa Sayısı

198